Komisionet

komisionet e Jona Real Estate

Më poshtë mund të gjeni komisionet për shërbimet që ofron Jona Real Estate.

Me poshte ju bejme me dije ne lidhje me sherbimet dhe komisionet qe aplikon agjencia jone.

Sherbime falas ndaj paleve:

  • Fotografim dhe reklamim i prones suaj ne website tone dhe kanale te tjera marketing ku operon Jona Real Estate.
  • Keshillim ekonomik dhe juridik ne lidhje me pronen tuaj.
  • Keshillim juridik ne lidhje me hartimin e kontratave te qirase dhe shitjes.
  • Shoqerim nga agjentet tane imobiliare i klienteve potencial bleres apo qiramarres ne prone.

Sherbimet me pagese:

Shitje

 • Komisioni i pronarit ne momentin e shitjes se prones nga agjencia Jona Real Estate eshte 3% e vleres totale se shitjes.
 • Komisioni nga ana e pales blerese eshte 1% e vleres totale te blerjes.
 • Sqarime: palet jane te njoftuara me pare nga agjenti perkates i prones. Komisioni eshte i pavarur nga menyrat dhe kushtet e pageses. Komisioni paguhet ne momentin e firmosjes se kontrates se shit-blerjes.

Qira

 • Komisioni nga ana e pronarit ne dhenien me qira te prones se tij eshte 1 muaj qira.
 • Komisioni nga ana e qiramarresit eshte vlera e gjysmes se muajit te qirase.
 • Sqarime: komisioni eshte i pavarur nga pagesat mujore te qirase kundrejt paleve. Komisioni paguhet nga te dy palet ne momentin e firmosjes se kontrates se qirase 1 vjecare apo/dhe me e gjate.

Palet jane informuar mbi vleren e komisionit qe ne fillim te marredhenies se tyre me Agjencine.
Komisioni paguhet per sherbimin e marre nga agjencia dhe nuk perben garanci per respektimin e kontrates se qirase. Marredhenien midis paleve e rregullon kontrata e qirase.